RKVV DESO

Door eendracht sterk

Het bestuur

Bekijk hier het gehele bestuur en het reglement

post adres
Tonnie Ulijn
Jacob Goldsmid str 98
5348RH Oss
Voorzitter:
Lard Witsiers
Oss
Penning meester:
Berry van der Horst
Secretaris: [wedstrijd secretaris]
Tonnie Ulijn
Tel: 0650268319
Oss
Contributie en algemene zaken
Rick Vos
Tel: 06 38406992
E-mail: rick-vos@hotmail.nl
Onderhoud en velden
Theo v Deutekom
Mari Vos

Reglement Rkvv Deso van der Horst

iedereen die lid wil worden of is moet dit formulier volledig in vullen en ondertekenen.wanneer hier niet aan wordt voldaan dan word dit formu;ier niet in behandeling genomen en dus kan hij/zij nog geen lid worden van Rkvv Deso/van der horst. iedereen moet een duidelijke pasfoto inleveren. diegene die 16 jaar of ouder is moet een kopie van een officieel legitimatiebewijs inleveren

Contributie
1 Rkvv Deso/van der Horst incaseert omstreeks de 20e van de maand uw contributie volgens tabel op blad 1
A er word minimaal 5x en maximaal 10x per jaar geincasseerd
B Maand juni en juli word niet geincasseerd mits u aan A voldoet
C als de contributie wijzigt dan zal dit via een jaarvergadering en/of mailing [clubblad] kenbaar gemaakt worden.
D als er een maand niet geincasseerd kan worden omdat er onvoldoende saldo aanwezig is of omdat er een andere voorval is ontstaan dan zal de maand erop voor 2 maanden geincasseerd worden,etc na 3 pogingen niet geincasseerd te kunnen hebben zal er een favtuur naar hem/haar verzonden worden en moet hij/zij gaan voldoen aan punt 3 blad 2.

strafzaak/knvb boete;
2. Rkvv deso/van der Horst incasseerd 1 op 1 uw strafzaak[en] Knvb-boete welke u heeft opgelopen tijdens een wedstrijd.
A. bent u niet eens met deze afschrijving,neem eerst contact op met het bestuur of de club penningweester, vervolgens [als u gelijk hebt/krijgt] zal uw geincasseerde bedrag een maand later terug worden of verrekend worden met uw contributie.

niet via automatische incasso betalen
3. Diegene die niet via een incasso kunnen betalen worden verzocht hun contributie per direct te betalen nadat hij/zij een factuur heeft ontvangen,in dit geval profitert u niet van de kortingsregel van 10% per jaar per persoon.
betalen per factuur wil zeggen
A u betaald vooruit;
B u betaald voor het gehele [resterende] seizoen
C Als u niet betaald dan wordt zijn/haar spelerspas ingetrokken totdat er betaald is.

Opzeggen Lidmaatschap
4. Opzeggen kan alleen bij de club penningmeester middels telefoon,brief of er per e-mail
U, bent altijd de contributie tot het eind van het lopende seizoen verschuldigd, mits in overleg met de penningmeester anders is bepaald.

Boetes opgelopen met het het team i.v.m gestaakte wedstrijden e.d
als een team gestaakt wordt en ze worden door de Knvb schuldig verklaard zal de daaruit volgende boete richting het team gaan. ook als er op het eind van het seizoen nog een teamboete openstaat wordt er geen mede werking verleend aan eventuele overschrijvingen naar een andere vereniging.

akkoord verklaring
Ik heb alles ingevuld op blad en ik ga akkoord met het “rgelement voor leden t.b.v betalingen.

Copyright © RKVV Deso
Powered by: Euforiedesign